۰
روزنامه شهروند: درحالی طی ماه‌های اخیر به‌خصوص اردیبهشت‌ماه امسال قیمت مسکن نسبت به فروردین امسال در اکثر مناطق پایتخت افزایش یافته که متوسط قیمت تنها در منطقه ۲۰ تهران کاهش یافته است.

مطابق آمار دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن پایتخت طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال شاهد تغییرات عمده هم در تعداد مبایعه‌نامه‌ها و هم قیمت مسکن بوده است.

بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه‌نامه اردیبهشت‌ماه با ٢٢٩٦ فقره مربوط به منطقه ٥ و کمترین مبایعه‌نامه برای منطقه ١٩ با ١١٢ فقره است. در فروردین‌ماه امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک ١١‌میلیون و ٧٧٣‌هزار تومان بوده که این قیمت در ماه بعدی یعنی اردیبهشت‌ماه با رشد بیش از ٧‌درصدی به ١٢‌میلیون و ٦٠٠‌هزار تومان افزایش یافته است. در این منطقه طی ٣١ روز فروردین ١٩١ مبایعه‌نامه ثبت شده که در اردیبهشت‌ماه به ٧٢٠ فقره افزایش یافته است. تعداد مبایعه‌نامه ثبت شده در منطقه ٢ طی فروردین امسال ٤٢٥ فقره بوده که در ماه گذشته به ١٤٢٣ فقره افزایش یافته است. متوسط قیمت یک دستگاه آپارتمان در این منطقه نیز از هر مترمربع ٨,٦‌میلیون تومان در اولین ماه‌ سال به ٩.٥‌میلیون تومان در اردیبهشت ٩٧ افزایش یافته است، یعنی ١٠.٥‌درصد افزایش قیمت. در منطقه ٣ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال نسبت به اردیبهشت تغییر چندانی نداشته است؛ در ماه گذشته قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در این منطقه ١٠.٥‌میلیون تومان بود.

در فروردین قیمت متوسط این منطقه ١٠.٤‌میلیون تومان بوده است. طی فروردین امسال ٤٢٠ فقره و در اردیبهشت‌ماه ١٥٩٣ مبایعه‌نامه در منطقه ٤ ثبت شده است. متوسط قیمت در این منطقه طی فروردین‌ماه ٥‌میلیون و ٧٣٠‌هزار تومان بوده که یک ماه بعد این متوسط قیمت به ٦‌میلیون و ٢٦٠‌هزار تومان افزایش یافته است. در مناطق ٥، ٦، ٧ و ٨ به ترتیب طی اردیبهشت‌ماه امسال ٢٢٩٦ ، ٦٢٩، ١٠٥٢ و ١١١١ فقره مبایعه‌نامه امضا شده است. متوسط قیمت هر مترمربع در این مناطق نیز به ترتیب در دومین ماه بهار ٧‌میلیون و ٦٧٠‌هزار تومان (٧‌درصد رشد نسبت به فروردین)، ٨‌میلیون و ٦٣‌هزار تومان (٤‌درصد رشد نسبت به فروردین ٩٧)، ٥‌میلیون و ١٨٣‌هزار تومان (٨‌درصد رشد نسبت به فروردین) و ٥‌میلیون و ٢٥٩‌هزار تومان (١٠.٢‌درصد رشد قیمت نسبت به فروردین ٩٧) بوده است.

در مناطق ٩، ١٠، ١١،‌١٢، ١٣ و ١٤ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت‌ماه امسال به ترتیب ٣,٩‌میلیون تومان، ٣.٧، ٣.٧، ٣.٤، ٥.٣ و ٤.٢‌میلیون تومان بوده است. در منطقه ١٥ متوسط قیمت در فروردین‌ماه امسال سه‌میلیون و ١١٢‌هزار تومان بوده که در ماه گذشته به سه‌میلیون و ٢٥٩‌هزار تومان افزایش یافته است. در این منطقه طی فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب ٢٧٩ و ١٠٤٨ فقره مبایعه‌نامه ثبت شده است. طی فروردین امسال در منطقه ١٦ بالغ بر ٧٨ مبایعه‌نامه ثبت شده که این تعداد در ماه بعدی با رشد ٣٣٣‌درصدی به ٣٣٨ فقره افزایش یافته است. افزایش متوسط قیمت اما چنین رشدی نداشته است.

در اردیبهشت امسال قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در این منطقه ٢‌میلیون و ٩٣١‌هزار و در فروردین‌ماه امسال ٢‌میلیون و ٨٥٢‌هزار تومان بوده است. در مناطق ١٧،‌ ١٨ و ١٩ به ترتیب قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در ماه گذشته ٢.٩‌میلیون تومان،‌ ٢‌میلیون و ٦٩٣‌هزار تومان و ٣‌میلیون و ١٣٥‌هزار تومان بوده است. در منطقه ٢٠ آمار مبایعه‌نامه حدود ٣٨٠‌درصد طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه پیش از آن رشد داشته است. با وجود این افزایش مبایعه‌نامه‌ها،‌متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه طی اردیبهشت ٩٧ در مقایسه با فروردین ٩٧ کاهش یافته است. هر مترمربع آپارتمان در منطقه ٢٠ در فروردین امسال ٢‌میلیون و ٩١٨‌هزار تومان بود که یک ماه بعد (اردیبهشت ٩٧) به ٢‌میلیون و ٨٤٥‌هزار تومان کاهش یافته است.

در مناطق ٢١ و ٢٢ نیز متوسط قیمت طی اردیبهشت‌ماه امسال به ترتیب ٤‌میلیون و ٤٩٤‌هزار تومان و ٥‌میلیون و ٦٣٥‌هزار تومان بوده است. در مجموع کل مبایعه‌نامه پس از حذف کدهای پستی نامعتبر برای ماه اردیبهشت ١٧‌هزار و ٦٠٥ فقره بوده که نسبت به فروردین ماه با ٤٧٩٦ فقره افزایش حدود ٢٧‌درصد رشد داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل مناطق ٢٢گانه تهران طی فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب ٥‌میلیون و ٣٣٥‌هزار تومان و ٥‌میلیون و ٩٨٤‌هزار تومان بوده است.
تازه ترین اخبار