۰
در پایان معاملات امروز نماد دو شرکت دارای صف خرید و سه شرکت دیگر بورسی برای مجمع سالانه و افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی در دو مرحله بسته می شود.
توقف ۵ نماد برای مجمع و افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در پایان معاملات امروز نماد 5 شرکت بورسی تکین‌کو ، مس‌ شهید باهنر، کارت اعتباری ایران کیش و کارخانجات‌ داروپخش‌ برای مجمع سالانه و پارس سویچ برای مجمع فوق العاده بسته می شود.

مجمع شرکت های "رتکو، فباهنر، رکیش و دارو" برای تصویب صورت های مالی اسفند 96 در مجمع سالانه دوشنبه جاری و مجمع "بسویچ" برای افزایش سرمایه 300 درصدی در دو مرحله برگزار خواهد شد که به همراه "فباهنر" دارای صف خرید در چهارشنبه گذشته بود.

پارس سویچ می تواند در مرحله اول سرمایه 25 میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به 60 میلیارد تومان و با تصویب مجمع فوق العاده و تفویض به هیات مدیره ، این سرمایه را طی دو سال به 100 میلیارد تومان برساند.
 
برچسب ها: بورس توقف نماد
تازه ترین اخبار