۰
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۴

جایگاه برتر بانک کشاورزی در شبکه پرداخت کشور

بانک کشاورزی در شاخص سهم بازار از کل تراکنش های شبکه پرداخت کارتی کشور جایگاه برتر را کسب کرد.
به گزارش اخبار بانک، براساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بولتن اقتصادی شاپرک، بانک کشاورزی در اسفندماه 1396 و در شاخص سهم پذیرندگی از تعداد کل تراکنش های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور(شاپرک )، رتبه دوم  را کسب کرد.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی از لحاظ مبلغ تراکنش ها نیز رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.
تازه ترین اخبار